Đăng ký khám


TS.BS CKII Nguyễn Công Doanh

TS.BS CKII Nguyễn Công Doanh
TS.BS CKII Nguyễn Công Doanh

Trưởng khoa Y học-Cổ truyền

TS.BS CKII Nguyễn Công Doanh

Trưởng khoa Y học-Cổ truyền

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

- Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội; Học viện Dược học cổ truyền
- Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai
- Nhiều năm kinh nghiệm trong khám – chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Copyright Thiết kế web bởi ADC Việt Nam

top
facebook chat
facebook chat