icon-hd
Hotline
091 585 0770
icon-hd
Tổng đài
1900 599 858
Đặt lịch
Khám bệnh
Tra cứu
Bệnh án
Quy định khám sức khỏe doanh nghiệp 2022

Quy định khám sức khỏe doanh nghiệp 2022

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là việc làm tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho cả cán bộ nhân viên và doanh nghiệp. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu đảm bảo khả năng lao động của đội ngũ nhân viên, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất và thu hút nhân tài.
Xem chi tiết
zalo
[ThongBao]
[Dong]