Đăng ký khám


Khám bảo hiểm

Để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ bảo hiểm khi tới với Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thông tin chi tiết về quy trình Bảo lãnh viện phí và danh sách các đối tác bảo hiểm đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2.

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Bão lãnh ngoại trú

Bước 1: Khách hàng

 • Xuất trình thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh (yêu cầu giấy khai sinh với trẻ em <16 tuổi)
 • Đề nghị được bảo lãnh viện phí

Bước 2: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2

 • Kiểm tra thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh
 • Xác định phạm vi bảo hiểm
 • Dự trù chi phí y tế
 • Gửi thông tin yêu cầu bảo lãnh cho bệnh nhân đến, thông báo cho khách hàng chờ kết quả

Bước 3: Công ty Bảo hiểm

 • Thẩm tra phạm vi bảo hiểm
 • Xác nhận đồng ý bảo lãnh (trong 30 phút) hoặc thông báo từ chối bảo lãnh cho bệnh viện và khách hàng

Bước 4: Khách hàng

 • Trường hợp Bảo lãnh viện phí: kiểm tra, xác nhậnchi phí cuối cùng, ký bằng bút mực vào hồ sơ.
 • Trường hợp Công ty bảo hiểm từ chối Bảo lãnh viện phí–khách hàng thanh toán chi phí y tế sau đó chuyển hồ sơ cho Công ty bảo hiểm
   

Bảo lãnh nội trú

Bước 1: Khách hàng

 • Xuất trình thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh (yêu cầu giấy khai sinh với trẻ em <16 tuổi)
 • Đề nghị được bảo lãnh viện phí

Bước 2: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2

 • Kiểm tra thẻ và giấy tờ tùy thân có ảnh
 • Xác định phạm vi bảo hiểm
 • Dự trù chi phí y tế
 • Gửi thông tin yêu cầu bảo lãnh cho bệnh nhân đến, thông báo cho khách hàng chờ kết quả

Bước 3: Công ty Bảo hiểm

 • Thẩm tra phạm vi bảo hiểm
 • Xác nhận đồng ý bảo lãnh (trong 24 giờ) hoặc thông báo từ chối bảo lãnh cho bệnh viện và khách hàng

Bước 4: Khách hàng

 • Trường hợp Bảo lãnh viện phí: kiểm tra, xác nhận chi phí cuối cùng, ký bằng bút mực vào hồ sơ.
 • Trường hợp Công ty bảo hiểm từ chối Bảo lãnh viện phí–khách hàng thanh toán chi phí y tế sau đó chuyển hồ sơ cho Công ty bảo hiểm
   

DANH SÁCH ĐỐI TÁC BẢO HIỂM

Tên công ty Bảo hiểm

Phạm vi thanh toán

Logo

Insmart

Ngoại trú & Nội trú

Bảo hiểm dầu khí PVI

Ngoại trú & Nội trú

Liên hệ

 • 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3 775 7099
 • Fax: (024) 3 775 7172
 • E-mail: info@baosonhospital.com
 • Website: https://baosonhospital.com

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat