Đăng ký khám


Tuyển Dụng

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn dịch vụ
Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn dịch vụ

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn dịch vụ.

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn Thai sản
Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn Thai sản

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn Thai sản.

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tổng đài
Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tổng đài

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tư vấn tổng đài.

Tuyển dụng Nhân viên Quay - Dựng
Tuyển dụng Nhân viên Quay - Dựng

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Quay - Dựng.

Tuyển dụng Biên tập viên Video
Tuyển dụng Biên tập viên Video

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Biên tập viên Video.

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế
Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Thiết kế.

Tuyển dụng Digital Leader
Tuyển dụng Digital Leader

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Digital Leader.

Tuyển dụng Nhân viên Digital phụ trách hệ thống Website, CRM
Tuyển dụng Nhân viên Digital phụ trách hệ thống Website, CRM

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Digital phụ trách hệ thống Website, CRM.

Tuyển dụng Nhân viên Viết bài SEO
Tuyển dụng Nhân viên Viết bài SEO

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Viết bài SEO.

Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng.

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat