Đăng ký khám


Tuyển Dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing
Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing.

Tuyển dụng Điều dưỡng Trưởng bệnh viện
Tuyển dụng Điều dưỡng Trưởng bệnh viện

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Điều dưỡng Trưởng bệnh viện.

Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc
Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý Giám Đốc như sau:

Tuyển dụng Chuyên viên Hành chính - Nhân sự tổng hợp
Tuyển dụng Chuyên viên Hành chính - Nhân sự tổng hợp

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành chính - Nhân sự tổng hợp.

Tuyển dụng Kế toán Trưởng
Tuyển dụng Kế toán Trưởng

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán Trưởng.

Tuyển dụng Bác sĩ Chuyên khoa
Tuyển dụng Bác sĩ Chuyên khoa

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vnhiều vị trí Bác sĩ chuyên khoa như sau:

Tuyển dụng lễ tân bệnh viện
Tuyển dụng lễ tân bệnh viện

11/05/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lễ tân như sau:

Copyright Thiết kế web bởi ADC Việt Nam

top
facebook chat
facebook chat