Đăng ký khám


BS Trần Thái Linh

BS Trần Thái Linh

Bác sĩ

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

► Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp BS Nha khoa - ĐH Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc
- Tốt nghiệp BS định hướng Răng hàm mặt - ĐH Y Hà Nội
► Quá trình công tác
- Bác sĩ tại bệnh viên đa khoa quốc tế Bảo Sơn
 ► Khám, điều trị các bệnh
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat