Đăng ký khám


BS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

BS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bác sĩ đa khoa

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
► Quá trình công tác
2007-2018: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đồng Hới _ Quảng Bình

2018- hiện nay: Bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
► Khám, điều trị các bệnh
- Bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat