Đăng ký khám


Tuyển Dụng

Tuyển dụng Bác sĩ Chuyên khoa
Tuyển dụng Bác sĩ Chuyên khoa

29/11/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vnhiều vị trí Bác sĩ chuyên khoa như sau:

Tuyển dụng lễ tân bệnh viện
Tuyển dụng lễ tân bệnh viện

11/05/2018

Nằm trong kết hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lễ tân như sau:

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat