Đăng ký khám


Tuyển Dụng

Tuyển dụng Trợ lý Thẩm mỹ viện
Tuyển dụng Trợ lý Thẩm mỹ viện

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trợ lý Thẩm mỹ viện.

Tuyển dụng Marketing Planner (Khối Nhà hàng)
Tuyển dụng Marketing Planner (Khối Nhà hàng)

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Marketing Planner (Khối Nhà hàng).

Tuyển dụng Brand Manager (Khối Bệnh viện)
Tuyển dụng Brand Manager (Khối Bệnh viện)

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Brand Manager (Khối Bệnh viện).

Tuyển dụng nhân viên Media
Tuyển dụng nhân viên Media

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Media.

Tuyển dụng Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn
Tuyển dụng Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng.

Tuyển dụng Kế toán thanh toán Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn
Tuyển dụng Kế toán thanh toán Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán thanh toán.

Tuyển dụng Quản lý tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn
Tuyển dụng Quản lý tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Quản lý tòa nhà.

Tuyển dụng Bác sĩ Mắt
Tuyển dụng Bác sĩ Mắt

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ Mắt.

Tuyển dụng Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Tuyển dụng Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh.

Tuyển dụng Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

06/06/2019

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh.

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat