Đăng ký khám


BS ĐOÀN THỊ LAN

BS ĐOÀN THỊ LAN
BS ĐOÀN THỊ LAN

Bác Sĩ Nhi

BS ĐOÀN THỊ LAN

Bác Sĩ Nhi

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

► Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp Bs Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
► Quá trình công tác
- BS sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn

 

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat