icon-hd
Hotline
091 585 0770
icon-hd
Tổng đài
1900 599 858
Đặt lịch
Khám bệnh
Tra cứu
Bệnh án
Chi Đỡi kể chuyện sinh mổ lần 2: Cái gì cũng “bị động” nhưng sướng như “bà hoàng”
22/07/2023

Chi Đỡi kể chuyện sinh mổ lần 2: Cái gì cũng “bị động” nhưng sướng như “bà hoàng”

Tưởng chừng sinh mổ lần 2 có nhiều kinh nghiệm sẽ “chủ động” hơn lần đầu, ai ngờ mọi thứ đều bị động khiến mẹ bỉm gen Z Chi Đỡi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chi tiết
zalo
[ThongBao]
[Dong]