Đăng ký khám


BS.CKI Nguyễn Việt Trung

BS.CKI Nguyễn Việt Trung
BS.CKI Nguyễn Việt Trung

Trưởng Khoa ngoại

BS.CKI Nguyễn Việt Trung

Trưởng Khoa ngoại

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

► Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội.
► Quá trình công tác
- Bác sĩ ngọa khoa tại Bệnh viên đa khoa Bảo Sơn
- Bác sĩ khoa ngoại tại Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội

- Chuyên gia y tế, bác sĩ ngoại khoa tại Algeria
- Bác sĩ phục vụ trong quân đội.

 

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat