Đăng ký khám


BS Nguyễn Anh Ngọc

BS Nguyễn Anh Ngọc
BS Nguyễn Anh Ngọc

BS CKII Nội

BS Nguyễn Anh Ngọc

BS CKII Nội

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

► Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp Đa khoa Đại học Y Khoa Mascova - Nga
- Tốt nghiệp Chuyên khoa I Nội khoa ĐH Y Hà Nội
- Tốt nghiệp Chuyên khoa II Tim mạch ĐH Y Hà Nội
► Quá trình công tác
- BS điều trị Khoa tim mạch Bệnh viện Bạch Mai
- BS CK I - Nội khoa
- BS nội trú tại CHRV Lille - Pháp
- BS CK II Tim mạch
- BS nội trú tại bệnh viện Robert Dabres - Paris Pháp
 ► Khám, điều trị các bệnh
- Bác sĩ nội tim mạch

 

Copyright Bệnh Viên Đa Khoa Bảo Sơn

top
facebook chat
facebook chat