Địa chỉ:Số 119 Nguyễn Ngọc Nai,Thanh Xuân, Hà Nội

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN 2
Y ĐỨC SONG HÀNH

Hotline

091 585 0770

Cấp cứu

0981965115

Tổng đài

043 775 7099

Chính sách bảo hiểm phi nhân thọ

10/12/2015 - 09:30

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện ích  thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đã và đang ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Viện phí dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo Hiểm.

 

DANH SÁCH THẺ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ ĐƯỢC CHẤP NHẬN THANH TOÁN TẠI BẢO SƠN

 

Thời gian làm việc

8.00 AM - 17:00 PM

Tư vấn

  • Tạo mã khác captcha

Video

Kết nối facebook